Homepage / relacje inwestorskie

Relacje Inwestorskie

Naszeą działalnością w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki XPLUS SA poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.
15 December 2022 36/ 2022 Raport miesięczny listopad
14 November 2022 35/2022 Raport kwartalny za III kwartał
14 November 2022 34/2022 Raport miesięczny październik
24 October 2022 22/2022 Przedterminowe zakończenie realizacji istotnej umowy Paccor Polska Sp. z o.o.
24 October 2022 33/2022 Rejestracja zmiany w Statucie Emitenta
14 October 2022 32/2022 Raport Miesięczny Wrzesień
14 September 2022 31/2022 Raport Miesięczny Sierpień
25 August 2022 21/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 22 sierpnia 2022 roku
22 August 2022 30/2022 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XPLUS S.A.
12 August 2022 29/2022 Raport Kwartalny za II kwartał 2022r.
12 August 2022 28/2022 Raport Miesięczny Lipiec
12 August 2022 27/2022 Złożenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Spółki.
25 July 2022 19/2022 Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego
25 July 2022 26/2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY XPLUS S.A.
25 July 2022 18/2022 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.07.2022 r.
25 July 2022 25/2022 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.07.2022 r.
13 July 2022 24/2022 Raport Miesięczny Czerwiec
11 July 2022 17/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11 July 2022 16/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11 July 2022 15/2022 Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11 July 2022 14/2022 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
11 July 2022 13/2022 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
11 July 2022 12/2022 : Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
1 July 2022 8/2022 Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego
1 July 2022 23/2022 Powołanie Członków Zarządu
1 July 2022 22/2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY XPLUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
30 June 2022 7/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2022 roku
30 June 2022 21/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29 June 2022 20/2022 Dywidenda za 2021 r.
29 June 2022 19/2022 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki pod firmą XPLUS S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
28 June 2022 6/2022 Rekomendacja Zarządu co do dywidendy
28 June 2022 18/2022 STATUT XPLUS S.A
28 June 2022 17/2022 Raport roczny 2021- Korekta
14 June 2022 16/2022 RAPORT MIESIĘCZNY MAJ
2 June 2022 15/2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ AKCJONARIUSZY XPLUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
2 June 2022 5/2022/Potwierdzenie wysłania raportu
31 May 2022 14/2022 Raport Roczny 2021
26 May 2022 4/2022 Raport Bieżący nr 4/22
26 May 2022 13/2022 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki pod firmą XPLUS S.A. w dniu 25 maja 2022 roku
17 May 2022 12/2022 Raport miesięczny kwiecień
17 May 2022 11/2022 Raport kwartalny za I kwartał 2022
28 April 2022 2/2022 Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego
28 April 2022 10/2022 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ XPLUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
28 April 2022 02/2022 Raport Bieżący 2/2022
19 April 2022 9/2022 Potwierdzenie korekty raportu marzec 2022
19 April 2022 8/2022 Potwierdzenie raportu marzec 2022
19 April 2022 8/2022 Raport za marzec 2022
14 March 2022 Raport 7/2022/Potwierdzenie
14 March 2022 7/2022 Raport luty 2022
15 February 2022 6/2022 raport kwartalny za IV kwartał 2021
15 February 2022 Raport 5/2022/Potwierdzenie
15 February 2022 Raport 5/2022
15 February 2022 Raport 4/2022
15 February 2022 Raport 3/2022
15 February 2022 01/2022 Raport bieżący nr 1/2022
31 January 2022 Raport 2/2022/Potwierdzenie
31 January 2022 Raport 2/2022
13 January 2022 Raport 1/22/Potwierdzenie
13 January 2022 Raport 1/22
14 December 2021 Raport 24/2021/Potwierdzenie
14 December 2021 Raport 24/2021
18 November 2021 Raport 23/2021/Potwierdzenie
18 November 2021 Raport 23/2021
18 November 2021 Raport 22/2021/ Potwierdzenie
18 November 2021 Raport 22/2021
14 October 2021 RAPORT 21/2021 / Potwierdzenie
14 October 2021 RAPORT 21/2021
15 September 2021 Raport 20/2021 / Potwierdzenie
15 September 2021 Raport 20/2021
2 September 2021 ESPI 05/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 05/2021
2 September 2021 ESPI 04/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 04/2021
2 September 2021 ESPI 02/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 02/2021 / Formularz Pełnomocnictwa
2 September 2021 ESPI 02/2021
2 September 2021 ESPI 01/2021
2 September 2021 ESPI 09/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 09/2020
2 September 2021 ESPI 08/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 08/2020
2 September 2021 ESPI 07/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 07/2020
2 September 2021 ESPI 06/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 06/2020
2 September 2021 ESPI 05/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 05/2020
2 September 2021 ESPI 04/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 04/2020
2 September 2021 ESPI 03/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 01/2020 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 01/2020
2 September 2021 ESPI 03/2020
2 September 2021 ESPI 03/2019 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 03/2019
2 September 2021 ESPI 01/2019 / Potwierdzenie
2 September 2021 ESPI 01/2019
2 September 2021 ESPI 07/2018
2 September 2021 ESPI 06/2018
2 September 2021 ESPI 04/2018
2 September 2021 ESPI 03/2018
2 September 2021 ESPI 01/2018 / Formularz Pełnomocnictwa
2 September 2021 ESPI 01/2018
2 September 2021 Raport 17/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 17/2021
2 September 2021 Raport 16/2021 / Życiorysy Członków Zarządu
2 September 2021 Raport 16/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 16/2021
2 September 2021 Raport 15/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 15/2021
2 September 2021 Raport 14/2021 / Treść Uchwał ZWZA
2 September 2021 Raport 14/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 14/2021
2 September 2021 Raport 13/2021 / Życiorysy Członków Zarządu
2 September 2021 Raport 13/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 13/2021
2 September 2021 Raport 12/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 12/2021
2 September 2021 Raport 11/2021 / Formularz pełnomocnictwa
2 September 2021 Raport 11/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 11/2021
2 September 2021 Raport 10/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 10/2021
2 September 2021 Raport 09/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 09/2021
2 September 2021 Raport 08/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 08/2021
2 September 2021 Raport 07/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 07/2021
2 September 2021 Raport 06/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 06/2021
2 September 2021 Raport 05/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 05/2021
2 September 2021 Raport 04/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 04/2021
2 September 2021 Raport 03/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 03/2021
2 September 2021 Raport 02/2021 / Potwierdzenie
2 September 2021 Raport 02/2021
1 September 2021 Raport 01/2021 / Potwierdzenie
1 September 2021 Raport 01/2021
16 August 2021 Raport 19/2021 / Potwierdzenie
16 August 2021 Raport 19/2021
15 August 2021 Raport 18/2021 / Potwierdzenie
15 August 2021 Raport 18/2021
2 June 2021 Raport 16/2021
2 May 2021 Raport 15/2021
2 April 2021 Raport 14/2021 / Potwierdzenie
15 February 2021 ESPI 01/2021 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 07/2019 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 24/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 24/2020
2 September 2020 Raport 23/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 23/2020
2 September 2020 Raport 22/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 22/2020
2 September 2020 Raport 21/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 21/2020
2 September 2020 Raport 20/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 20/2020
2 September 2020 Raport 19/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 18/2020
2 September 2020 Raport 17/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 17/2020
2 September 2020 Raport 16/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 16/2020
2 September 2020 Raport 15/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 15/2020
2 September 2020 Raport 14/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 14/2020
2 September 2020 Raport 13/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 13/2020
2 September 2020 Raport 12/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 12/2020
2 September 2020 Raport 11/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 11/2020
2 September 2020 Raport 10/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 10/2020
2 September 2020 Raport 09/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 09/2020
2 September 2020 Raport 08/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 08/2020
2 September 2020 Raport 07/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 07/2020
2 September 2020 Raport 06/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 06/2020
2 September 2020 Raport 05/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 05/2020
2 September 2020 Raport 04/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 04/2020
2 September 2020 Raport 03/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 03/2020
2 September 2020 Raport 02/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 02/2020
2 September 2020 Raport 01/2020 / Potwierdzenie
2 September 2020 Raport 01/2020
2 September 2019 Raport 22/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 22/2019
2 September 2019 Raport 21/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 21/2019
2 September 2019 Raport 20/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 20/2019
2 September 2019 Raport 19/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 19/2019
2 September 2019 Raport 18/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 18/2019
2 September 2019 Raport 17/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 17/2019
2 September 2019 Raport 13/2021
2 September 2019 Raport 12/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 12/2019
2 September 2019 Raport 11/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 11/2019
2 September 2019 Raport 10/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 10/2019
2 September 2019 Raport 09/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 09/2019
2 September 2019 Raport 08/2019
2 September 2019 Raport 07/2019
2 September 2019 Raport 06/2019
2 September 2019 Raport 05/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 05/2019
2 September 2019 Raport 04/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 04/2019
2 September 2019 Raport 03/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 03/2019
2 September 2019 Raport 02/2019
2 September 2019 Raport 01/2019 / Potwierdzenie
2 September 2019 Raport 01/2019
2 September 2019 Raport 19/2020
2 September 2019 Raport 18/2020 / Potwierdzenie
2 June 2019 Raport 14/2021
2 September 2018 Raport 24/2018
2 September 2018 Raport 23/2018
2 September 2018 Raport 22/2018
2 September 2018 Raport 21/2018
2 September 2018 Raport 20/2018
2 September 2018 Raport 19/2018
2 September 2018 Raport 18/2018
2 September 2018 Raport 17/2018
2 September 2018 Raport 16/2018
2 September 2018 Raport 15/2018
2 September 2018 Raport 14/2018
2 September 2018 Raport 13/2018
2 September 2018 Raport 12/2018 / Formularz Pełnomocnictwa
2 September 2018 Raport 12/2018 / Potwierdzenie
2 September 2018 Raport 12/2018
2 September 2018 Raport 11/2018 / Potwierdzenie
2 September 2018 Raport 11/2018
2 September 2018 Raport 10/2018
2 September 2018 Raport 09/2018
2 September 2018 Raport 08/2018
2 September 2018 Raport 07/2018
2 September 2018 Raport 06/2018
2 September 2018 Raport 05/2018
2 September 2018 Raport 04/2018
2 September 2018 Raport 03/2018
2 September 2018 Raport 02/2018
2 September 2018 Raport 01/2018
2 September 2017 Raport 23/2017
2 September 2017 Raport 22/2017
2 September 2017 Raport 21/2017
2 September 2017 Raport 20/2017
2 September 2017 Raport 19/2017
2 September 2017 Raport 18/2017
2 September 2017 Raport 17/2017
2 September 2017 Raport 16/2017
2 September 2017 Raport 15/2017
2 September 2017 Raport 14/2017
2 September 2017 Raport 13/2017
2 September 2017 Raport 12/2017
2 September 2017 Raport 11/2017
2 September 2017 Raport 10/2017
2 September 2017 Raport 09/2017
2 September 2017 Raport 08/2017
2 September 2017 Raport 07/2017
2 September 2017 Raport 06/2017
2 September 2017 Raport 05/2017
2 September 2017 Raport 03/2017
2 September 2017 Raport 04/2017
2 September 2017 Raport 02/2017
2 September 2017 Raport 01/2017
raport-18
Raporty EBI

Raport 19/2017

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Hey there! 👋 What brought you to our site today?_
1