ŁAD KORPORACYJNY

WŁADZE

Naszą działalnością w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki XPLUS SA poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.
ŁAD KORPORACYJNY

WŁADZE

Karol sudnik
Prezes Zarządu
Bieżąca kadencja, na jaką został powołany Karol Sudnik wygasa w dniu 14.07.2024 r.
Karol Sudnik ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej na specjalizacji Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Posiada 20-letnie doświadczenie w procesach implementacji systemów informatycznych, zarządzania zespołami oraz projektami (Certyfikowany Project Manager w Project Management Institute®), a także w prowadzeniu audytów i szkoleń dla wielu instytucji i organizacji biznesowych. W zarządzie XPLUS SA zasiada od 2008 r. i jako Prezes Zarządu Spółki zajmuje się przede wszystkim kreowaniem oraz wdrażaniem długoterminowej strategii rozwoju oraz pozycjonowaniem spółki na rynku usług informatycznych.
Karol Sudnik jest wspólnikiem w spółce prawa handlowego Sudnik Inwestycje Sp.K. Zasiada też w organie zarządzającym FCBSL llc, głównego akcjonariusza XPLUS SA
Karol Sudnik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Karol Sudnik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie był też skazany za przestępstwa, oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Od początku istnienia firmy kieruje przedsiębiorstwem.
Zarząd
Katarzyna Zyzak
Członek Zarządu XPLUS SA

Katarzyna Zyzak ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe z obszaru pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi oraz kurs Dyrektora Finansowego. Jest związana ze spółką od 15 lat. Od 2012 roku stoi na czele działu Finansów i Administracji XPLUS, a od 2018 roku pełniła funkcję prokurenta. Jest odpowiedzialna za zarządzanie obszarem finansów i kontrolingu, pozyskiwanie źródeł finansowania (w tym R&D) oraz administracji w spółce.

Od 2015 r. Katarzyna Zyzak jest wspólnikiem w spółce prawa handlowego Finance.in Sp. Z o. o. natomiast od 2019 r. jest wspólnikiem w spółce AmazeIT sp. Z .o.o.

Katarzyna Zyzak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Katarzyna Zyzak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Sławomir Kuźniak
Członek Zarządu XPLUS SA

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zintegrowanych systemów zarządzania, z pasją do innowacji i doskonałości.
Ekspert w zarządzaniu produktami | Lider w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania | Inspirator Industry 4.0
Jako Dyrektor ds. Zarządzania Produktem, budował strategie, wizje produktów, ustalał polityki cenowe i strategie sprzedaży. Zapytany o najważniejszych osiągnięcie, wskazał zredukowanie liczby utrzymywanych wersji produktu z 35 do zaledwie 2, co znacząco zwiększyło efektywność firmy.

Posiada liczne certyfikaty, w tym Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Prince 2, ITIL i UX-PM, co podkreśla jego zaangażowanie w rozwijanie swoich umiejętności.

Jest również aktywnym sympatykiem PDMA (Product Development and Management Association) oraz gorącym orędownikiem koncepcji koncentracji na kliencie, TOC (Teoria Ograniczeń) i Agile. Jego publikacje na temat filozofii Industry 4.0 zdobywają uznanie na konferencjach branżowych.

Gotowy na nowe wyzwania i innowacje jak również dzielenie się swoim doświadczeniem i inspiracją z innymi profesjonalistami.

Nie był też skazany za przestępstwa, oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Jakub Sender
Członek Zarządu XPLUS SA

Jakub Sender ukończył w roku 2006 skończył na Vistula University studia w zakresie Zastosowań
Informatyki w Biznesie, oraz w roku 2010 ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania
Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2006, w firmie Simple S.A na stanowisku Sales
Representa􀆟ve. W roku 2010 dołączył do XPLUS SA, obejmując stanowisko Key Account Manager,
następnie w roku 2012 został Dyrektorem Sprzedaży, w latach 2016 - 2020 pełnił funkcję Członka
Zarządu XPLUS.

Jakub Sender nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta,
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza
emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Jakub Sender nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Osoby Kontaktowe

Jesteś inwestorem lub przedstawicielem mediów? Chcesz zgłosić transakcję na akcjach? Potrzebujesz więcej informacji? Interesujesz się tym, co i w jaki sposób robimy? Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Porozmawiajmy

Katarzyna Zyzak
Kontakt z Inwestorami i Mediami

katarzyna.zyzak@xplusglobal.com investor@xplusglobal.com
+48 608 366 438

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1