ŁAD KORPORACYJNY

WŁADZE

Naszą działalnością w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki XPLUS SA poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.
ŁAD KORPORACYJNY

WŁADZE

Karol sudnik
Prezes Zarządu
Bieżąca kadencja, na jaką został powołany Karol Sudnik wygasa w dniu 14.07.2024 r.
Karol Sudnik ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej na specjalizacji Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Posiada 20-letnie doświadczenie w procesach implementacji systemów informatycznych, zarządzania zespołami oraz projektami (Certyfikowany Project Manager w Project Management Institute®), a także w prowadzeniu audytów i szkoleń dla wielu instytucji i organizacji biznesowych. W zarządzie XPLUS SA zasiada od 2008 r. i jako Prezes Zarządu Spółki zajmuje się przede wszystkim kreowaniem oraz wdrażaniem długoterminowej strategii rozwoju oraz pozycjonowaniem spółki na rynku usług informatycznych.
Karol Sudnik jest wspólnikiem w spółce prawa handlowego Sudnik Inwestycje Sp.K. Zasiada też w organie zarządzającym FCBSL llc, głównego akcjonariusza XPLUS SA
Karol Sudnik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Karol Sudnik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie był też skazany za przestępstwa, oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Od początku istnienia firmy kieruje przedsiębiorstwem.
Zarząd
Justyna Wronka-Dudzińska
Vice–Prezes Zarządu XPLUS SA

Bieżąca kadencja, na jaką zastała powołana Justyna Wronka-Dudzińska wygasa w dniu 14.07.2024 r.
Justyna Wronka-Dudzińska ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także Niestacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest związana ze spółką od 2011 roku.

Posiada osiemnastoletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych klasy ERP (konsulting i zarządzanie projektami), w tym w zarządzaniu procesami produkcji oprogramowania oraz upgrade systemów informatycznych. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadziła audyty wdrożeń systemów informatycznych, była także trenerem i wykładowcą MBA oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Przed rozpoczęciem współpracy z XPLUS była Prezesem Zarządu w ITC Infologic Sp. z o.o., a także zarządzała departamentem odpowiedzialnym za implementację systemów informatycznych w Syntea Business Solutions (Arcus Information Systems).
W okresie ostatnich trzech lat Justyna Wronka-Dudzińska nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego.

Justyna Wronka-Dudzińska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Justyna Wronka-Dudzińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie była też skazana za przestępstwa, oszustwa i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Katarzyna Zyzak
Członek Zarządu XPLUS SA

Katarzyna Zyzak ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe z obszaru pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi oraz kurs Dyrektora Finansowego. Jest związana ze spółką od 15 lat. Od 2012 roku stoi na czele działu Finansów i Administracji XPLUS, a od 2018 roku pełniła funkcję prokurenta. Jest odpowiedzialna za zarządzanie obszarem finansów i kontrolingu, pozyskiwanie źródeł finansowania (w tym R&D) oraz administracji w spółce.

Od 2015 r. Katarzyna Zyzak jest wspólnikiem w spółce prawa handlowego Finance.in Sp. Z o. o. natomiast od 2019 r. jest wspólnikiem w spółce AmazeIT sp. Z .o.o.

Katarzyna Zyzak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Katarzyna Zyzak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Paweł Chmielewski
Członek Zarządu XPLUS SA

Bieżąca kadencja, na jaką został powołany Paweł Chmielewski wygasa w dniu 14.07.2024 r.
Paweł Chmielewski Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest związany ze spółką od 2012 roku. Jest programistą z 25-letnim doświadczeniem, w tym od 18 lat związany jest z technologią Dynamics AX i Dynamics 365. W strukturach XPLUS Paweł stoi na czele działu Technologii i zarządza zespołem programistów i architektów technicznych. Jest odpowiedzialny za produkcję i wdrażanie oprogramowania, jest współtwórcą autorskich rozwiązań XPLUS, prowadzi audyty wdrożeń systemów IT, jest trenerem z obszaru technologii informatycznych i programowania. Specjalizuje się w procesach związanych z upgrade oprogramowania, a także w metodach związanych z optymalizacją i rozwojem baz danych.

Przed rozpoczęciem współpracy z XPLUS pełnił funkcję Head of Development w Syntea Business Solutions (Arcus SA), IGV Global Program oraz CSF Polska. Posiada tytuł Microsoft Certified Pro- fessional oraz Microsoft Certified Trainer.

W okresie ostatnich trzech lat Paweł Chmielewski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego.
Paweł Chmielewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Paweł Chmielewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie był też skazany za przestępstwa, oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Jakub Sender
Członek Zarządu XPLUS SA

Jakub Sender ukończył w roku 2006 skończył na Vistula University studia w zakresie Zastosowań
Informatyki w Biznesie, oraz w roku 2010 ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania
Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 2006, w firmie Simple S.A na stanowisku Sales
Representa􀆟ve. W roku 2010 dołączył do XPLUS SA, obejmując stanowisko Key Account Manager,
następnie w roku 2012 został Dyrektorem Sprzedaży, w latach 2016 - 2020 pełnił funkcję Członka
Zarządu XPLUS.

Jakub Sender nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta,
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza
emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Jakub Sender nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Osoby Kontaktowe

Jesteś inwestorem lub przedstawicielem mediów? Potrzebujesz więcej informacji? Interesujesz się tym, co i w jaki sposób robimy? Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Porozmawiajmy

Katarzyna Zyzak
Kontakt z Inwestorami i Mediami

katarzyna.zyzak@xplusglobal.com
+48 608 366 438

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1