CO ZYSKUJESZ

Personal Anonymization Tool – Narzędzie do anonimizacji wybranych danych

Zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych partnerów biznesowych zgodnie z wytycznymi RODO oraz wewnętrznymi zasadami ochrony danych Twojej firmy.
W konfiguratorze produktu można uwzględnić pola i tabele, które nie istnieją w standardzie.
Możliwe jest definiowanie własnych okresów oraz warunków retencji dla danych.
Spełnienie obowiązków
Obsługa indywidualnych żądań usunięcia danych
Predefiniowana konfiguracja
Domyślna konfiguracja do wyszukiwania danych osobowych.
Bez programowania
Twórz własne konfiguracje wyszukiwania danych osobowych.
Zarządzanie prawami dostępu
Zarządzanie poziomami dostępu użytkowników systemu
Spełnienie obowiązków wynikających z RODO
Umożliwia obsługę indywidualnych żądań usunięcia danych oraz wypełnienie zasady „prawa do bycia zapomnianym”.
Bez programowania
Twórz własne konfiguracje wyszukiwania danych osobowych. Po przygotowaniu będą dostępne dla wszystkich autoryzowanych użytkowników.
Predefiniowana konfiguracja
Użyj domyślnej konfiguracji, aby wyszukać dane osobowe.
Zarządzanie prawami dostępu
Zarządzanie poziomami dostępu użytkowników systemu do konfiguracji wyszukiwania.
Wsparcie dla różnych rodzajów anonimizacji
Anonimizacja i pseudonimizacja
Automatyzacja procesu
Umożliwia zaprogramowanie regularnego wyszukiwania danych podmiotów, z którymi wygasły relacje biznesowe oraz ich anonimizację.
Retencja danych dla organów prawnych i podatkowych
Pseudonimizuj dane aby ukryć dane wrażliwe z możliwością ich odszyfrowania na żądanie uprawnionych organów.
Bezpieczeństwo danych
Definiuj zasady wyszukiwania w taki sposób, aby uniknąć utraty danych klientów z niezrealizowanymi zamówieniami, niezapłaconymi fakturami.
CO ZYSKUJESZ

Data Protection Suite moduł do masowej anonimizacji danych

Umożliwia wyszukiwanie wrażliwych danych i szyfrowanie ich w całej bazie, aby uniknąć udostępniania poufnych informacji w procesach, w których przetwarzanie tak szczegółowych danych jest niepotrzebne, na przykład w środowiskach testowych lub programistycznych.
Raportowanie
Twórz raporty o lokalizacji wrażliwych danych
Kontrola procesu
Status wykonania widoczny na paskach postępu
Spójna baza danych
Zapewnij unikatowość użytych masek
Zaawansowany skaner danych
Umożliwia przeszukiwanie wszystkich tabel w bazie danych
Ochrona danych wrażliwych Twojej firmy
Wyjdź poza obowiązki wynikające z RODO i chroń poufne dane Twojej firmy przed ujawnieniem na zewnątrz.
Zaawansowany skaner danych
Umożliwia przeszukiwanie wszystkich tabel w bazie danych, aby zidentyfikować pola zawierające potencjalnie poufne informacje.
Predefiniowana lista wrażliwych danych
Łatwy start ze wstępnie przygotowaną listą tabel systemowych oraz listą rozszerzonych typów danych, które mogą zawierać dane wrażliwe.
Parametryzacja
Konfigurowalne alfabety haszujące, formaty, grupy haszujące i metody haszowania.
Kontrola procesu
Status wykonania widoczny na paskach postępu, możliwość przeglądania logów po zakończeniu procesu.
Eksport i import danych
Swobodnie przenoś konfiguracje pomiędzy środowiskami.
Raportowanie
Twórz raporty o lokalizacji wrażliwych danych w systemie oraz raporty z przeprowadzonej anonimizacji.
Spójna struktura bazy danych
Zapewnij unikatowość użytych masek, użyj takich samych masek dla identycznych oryginalnych wartości.
Kompletność i precyzja procesu szyfrowania
Przeszukaj całą bazę danych w poszukiwaniu potencjalnie poufnych informacji. Ustaw indywidualne metody maskowania dla różnych pól.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1