Homepage / Dofinansowania

Dofinansowania

Poniżej znajduje się lista projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE/środków krajowych– zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ich temat.
KONKURS

Ścieżka dla Mazowsza

„Prace B+R mające na celu opracowanie XPLUS Adaptative Robotic Process Automation – innowacyjnego rozwiązania ICT, wspomagającego poprawę efektywności organizacji poprzez robotyzację i automatyzację procesów.”

XPLUS S.A. informuje, że otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Prace B+R mające na celu opracowanie XPLUS Adaptative Robotic Process Automation – innowacyjnego rozwiązania ICT, wspomagającego poprawę efektywności organizacji poprzez robotyzację i automatyzację procesów” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Celem projektu jest opracowanie narzędzia IT – XPLUS Adaptative Robotic Process Automation (XARPA), mającego na celu automatyczną identyfikację, automatyzację i robotyzację procesów biznesowych w organizacjach.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2023.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 7 366 547,88 PLN z czego kwota dofinansowania

nie może przekroczyć 4 595 930,69 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak.

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie: www.ncbr.gov.pl.

 

 

POIR Poddziałanie 3.3.3.

„Promocja marki Executive Automats, na międzynarodowych konferencjach branżowych ICT, poświęconych m.in rozwiązaniom Microsoft Dynamics.”

XPLUS SA informuje, że realizuje projekt pt. „Promocja marki Executive Automats,
na międzynarodowych konferencjach branżowych ICT, poświęconych m.in rozwiązaniom Microsoft Dynamics” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Celem projektu jest pozyskanie nowych potencjalnych Klientów rozwiązania Executive Automats (EA) oraz Partnerów Biznesowych zainteresowanych udziałem
w Programie Partnerskim prowadzonym przez XPLUS dla sprzedaży Executive Automats. Głównymi rynkami perspektywicznymi dla sprzedaży EA są USA oraz Europa Zachodnia. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2019 do 18.12.2020, w jego ramach przeprowadzona zostanie aktywna promocja rozwiązania Executive Automats na konferencjach międzynarodowych IT/ICT oraz branżowych konferencjach międzynarodowych poświęconych specjalistycznym rozwiązaniom dla platformy Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics 365.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 183 100,00 PLN z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 137 325,00 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak.

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu.

POIR Działanie 1.1.1

„Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.”

XPLUS SA informuje, że realizuje projekt „Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1.1 Szybka ścieżka MŚP „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego narzędzia typu BPM – Xplus Busieness Process Performance Analyser. Projekt będzie realizowany w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019, w jego ramach przepadzone zostaną 3 etapy prac badawczo-rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 4 019 307,97 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 411 584,79 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu.

POIG Działanie 1.4-4.1

„Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.”

XPLUS SA informuje, że realizuje projekt „Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS SA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 PO IG „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Projekt zakłada realizację prac rozwojowych padzących do stworzenia nowego produktu spółki, a następnie wdrożenie ich w życie. Przewidywany czas realizacji projektu to 22 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 30.09.2012.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 2 337 821,35 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 788 878,50 PLN w części prac rozwojowych i 30 200 PLN w części wdrożeniowej projektu.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

POIG Działanie 6.1

„Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS SA”

XPLUS SA informuje, iż realizuje projekt : „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS SA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.1 – Paszport do eksportu etap II. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wpadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe. Pokrycie kosztów subkonta na rachunku bankowym. Działania promocyjno-informacyjne. Przewidywany czas realizacji projektu to okres od 1.01.2011 do 31.12.2012.

Całkowity koszt wydatków na projekt wynosi 393.292,63 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji dotyczących projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

RPO WM DZIAŁANIE 2.3

„Wdrożenie zinteganego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS SA”

XPLUS SA informuje, że realizuje projekt „Wdrożenie zinteganego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP”.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 560 007,35 PLN, z czego kwota dofinansowania wynosi 249 959,60 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

POIG Działanie 3.3.2

„Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestora dla XPLUS”

XPLUS SA informuje, że realizuje projekt w ramach działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu to 4 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 16.12.2011.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 248 066,40 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 840 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1