Imię i Nazwisko Akcjonariusza
Ilość akcji
Liczba głosów
Udział głosów na WZ
FCBSL Sp. Z o. o. 57 143 865 57 143 865 82,05 %
Arrow FIZ

Inni

3 407 906

9 095 033

3 407 906

9 095 033

 4,89%

13,06%

Razem 69 646 804 69 646 804 100,00%