ROZWIĄZANIA MODUŁOWE

Customer Portal for Microsoft Dynamics 365 Supply Chain

Umożliwia on firmom utworzenie zewnętrznej witryny internetowej, która jest połączona ze środowiskiem Dynamics 365 Supply Chain Management.
Zapewnia on wskazówki i punkt wyjścia do tworzenia niestandardowych witryn internetowych

dla przetwarzania zamówień sprzedaży typu business-to-business (B2B) i powiązanych scenariuszy sprzedaży i transportu.

Pomaga on firmom połączyć dual-write, portale Power Apps i Dynamics 365 Supply Chain Management

w celu stworzenia inteligentnego (bezobsługowego) doświadczenia dla klientów biznesowych.

Zastosowanie metodyki Power Apps

umożliwia osobom dostosowującym system  korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości customizacji, które oferuje Power Apps.  Dodatkowo istnieje szansa na rozszerzenie funkcjonalności w zakresie obsługiwanym przez dual-write.

Co zyskasz?

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Wyświetlanie historii zamówień
Przeglądanie informacji o koncie
Tworzenie zamówień
Wstępnie skonfigurowane role sieciowe i uprawnienia podmiotów dla użytkowników portali Power Apps
POZNAJ

Produkty i usługi zbudowane na latach doświadczeniaW XPLUS rozwijamy oprogramowanie wspierające wieloplatformowe testy automatyczne (Executive Automats), anonimizację danych (XPLUS GDRP Anonymization Tool) oraz automatyzację procesów (Webcon). Produkty te umożliwiają utrzymanie i rozwój procesów biznesowych firmy, szybką reakcję na zmiany regulacji prawnych (RODO/PII, VAT/GST, itp.) oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące ekosystemu Microsoft Dynamics, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1