ŁAD KORPORACYJNY

Rada Nadzorcza

Naszą działalnością w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości Spółki XPLUS SA poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.
ŁAD KORPORACYJNY

Rada Nadzorcza

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2015 roku. Obecna kadencja RN, na jaką zastała powołana Izabela Daria Stalmach – Szczeszek, wygasa w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, skończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w 2013 r. Pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W latach 2010-2012 była aplikantem adwokackim w Szczeszek i Wspólnicy Sp. K, od 2012 roku do chwili jako Adwokat i Wspólnik w Stalmach Szczeszek Kancelaria Spółka Jawna,

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Robert Strzelecki

Robert Strzelecki, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2024 roku, Obecna kadencja RN, na jaką zastał powołany Robert Strzelecki wygasa w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Pan Robert Strzelecki posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Polsko Japońską Szkołę Technik Komputerowych
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w branży IT, biorąc udział w ponad 100 zrealizowanych projektach polskich, jak i międzynarodowych. Robert Strzelecki posiada m.in. następujące licencje i certyfikaty: Prince2 Foundation & Practitioner, HP Certified System Administrator Tru64, IBM Certified System Administrator AIX 5L, Microsoft Certified System Administrator, Oracle Professional Oracle 8

Robert Strzelecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Robert Strzelecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Marcin Stosio

Marcin Stosio, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2024 roku. Kolejna kadencja, na jaką zastał powołany Marcin Stosio wygasa w dniu w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Marcin Stosio posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Koszalińską,
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kierunek Ekonomia, Specjalność Analiza Ekonomiczna.

Marcin Stosio nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Marcin Stosio nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Michał Stalmach

Michał Stalmach, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. Pierwsza kadencja, na jaką zastał powołany Michał Stalmach wygasa w dniu dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Michał Stalmach ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, na kierunku Finanse i bankowość, (specjalizacja: strategie inwestycyjne i kapitałowe) w 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi. Karierę rozpoczynał na stanowiskach analitycznych i konsultingowych m.in. w Top Consultinng S.A., w DCF Consulting Sp. Z o.o., Dom Maklerski BOŚ. Następnie zajmował się zarządzaniem funduszami i akcjami (Nationale Nederlanden PTE S.A., Skarbiec TFI S.A., IPOPEMA TFI S.A.).

Od 2022 r. zarządza autorskim funduszem ARROW FIZ. Od czerwca 2022 jest Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A., która w dniu 25 lipca 2023 złożyła w Sądzie Rejonowym dla m, st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości.

Michał Stalmach nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Michał Stalmach nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Marcin Karpiński

Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A.
Marcin Karpiński ukończył w roku 2000 Szkołę Główną Handlową, na kierunkach Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli członka Rad Nadzorczych, konsultingowe oraz zarządcze.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Credit Suisse Sp. z o.o. na stanowisku Vice Prezesa, następnie w Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił funkcję Dyrektora Działu Bankowości Inwestycyjnej. W ALTA S.A. był doradca Zarządu Spółki.

Od 2008 r. prowadzi działalność MKK Marcin Karpiński – doradztwo strategiczne.
W ciągu ostatnich 5 lat był członkiem rad nadzorczych spółek; NapoleonCat Sp z o.o, TUP Property S.A. oraz Clos Brothers S.A. - obecnie nadal pełni rolę członka Rady Nadzorczej spółki Clos Brothers S.A.

Marcin Karpiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Marcin Karpiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Osoby Kontaktowe

Jesteś inwestorem lub przedstawicielem mediów? Chcesz zgłosić transakcję na akcjach? Potrzebujesz więcej informacji? Interesujesz się tym, co i w jaki sposób robimy? Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Porozmawiajmy

Katarzyna Zyzak
Kontakt z Inwestorami i Mediami

katarzyna.zyzak@xplusglobal.com investor@xplusglobal.com
+48 608 366 438

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics 365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1