SERVICES

Global Inventory Accounting for Microsoft Dynamics 365 SCM

Funkcja ta zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia organizacjom w szczególności obecnym na rynku międzynarodowym, prowadzenie księgowości inwentaryzacyjnej z wykorzystaniem wielu ksiąg kosztowych, a tym samym pozwala na spełnienie wymogów wielu standardów rachunkowości i wewnętrznej rachunkowości zarządczej w tym samym czasie.
BENEFITY

Global Inventory Accounting Add-In

Księgowanie zapasów, stanów magazynowych, odbywa się w dedykowanych księgach. Dla każdego podmiotu prawnego w organizacji można utworzyć kilka ksiąg kosztów, co zapewnia możliwość uzyskania wielu reprezentacji zapasów. Wszystkie dokumenty, takie jak zlecenia zakupu, zlecenia sprzedaży, polecenia przelewu, zaksięgowane w danej osobie prawnej zostaną zaksięgowane we wszystkich księgach rachunkowych związanych z tą osobą prawną.
Skontaktuj się z nami
Dostęp do księgi kosztów definiowanej przez:

Kalendarz, Waluta, Tabela kursów walutowych, Konwencja

Możliwość tworzenia scenariuszy polityki kosztowej w zakresie:

Produkt, Produkt – zakład, Produkt – zakład – magazyn

Opcje polityki w zakresie podstawy pomiaru danych wejściowych:

Normalna historyczna Standardowa

Tworzenia wariantów polityki zakładające założenie przepływu kosztów:

Średnia, Szczególna identyfikacja (partia), Polityka elementów kosztowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1