ROZWIĄZANIA ERP

Microsoft Dynamics Projects Operations - skuteczne procesy biznesowe

Twórz przejrzyste procesy biznesowe, które ukierunkowane są na współpracę, wymianę doświadczeń oraz wspólne osiągnięcie sukcesu biznesowego w organizacji. Skoncentruj się na pracy projektowej - od szacowania perspektywy biznesu przez płatności, skończywszy na zyskach.
BENEFITY

Twórz skuteczne procesy biznesowe

Pracuj nad zwiększeniem rentowności biznesu, dzięki zarządzaniu skoncentrowanym na projektach w Microsoft Dynamics Projects Operations.
Skontaktuj się z nami
Optymalizacja wykorzystania zasobów

Upewnij się, że masz właściwych ludzi na właściwych projektach dzięki wglądowi w zasoby, planowaniu, zarządzaniu i dopasowywaniu umiejętności.

Zarządzanie umowami

Wygrywaj więcej przetargów dzięki lepszemu zarządzaniu umowami i dokładniejszym wycenom, prognozowaniu, szacowaniu i zakresowi projektu.

Skuteczne zarządzanie projektami

Elastyczne zarządzanie projektami dzięki łatwym w użyciu wbudowanym funkcjom Microsoft Project, w tym tablicom Kanban i wykresom Gantta.

Uproszczone śledzenie czasu pracy i zarządzanie wydatkam

Wysyłanie, zatwierdzanie, przetwarzanie i uzgadnianie wpisów dotyczących czasu pracy i wydatków w celu szybszego zwrotu kosztów i rozliczeń z klientami.

Zmaksymalizuj rentowność dzięki usprawnionym finansom projektu

Dokładniejsze zarządzanie budżetem projektu i rozpoznawanie przychodów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rozwijaj know how organizacji

Szybkie dostosowywanie się do wymagań rynku dzięki użytecznym informacjom pochodzącym ze skonsolidowanego widoku sprzedaży projektów i danych finansowych organizacji. 

Co zyskasz?

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Usprawniasz zarządzanie transakcjami
dostosuj kalkulację kosztów i cen w oparciu o zasoby dla danego projektu.
Poprawiasz skuteczność strategii biznesowej
poprzez usprawnione finansowanie projektów - dokładne i terminowe ujmowanie przychodów, usprawniony przepływ gotówki dzięki szybkiemu fakturowaniu klientów.
Zwiększasz przejrzystość procesów:
wizualizacja kluczowych informacji w celu podejmowania szybkich, świadomych decyzji.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące ekosystemu Microsoft Dynamics, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1