PRODUKCJA

Produkcja z Microsoft Dynamics AX/365 FSCM

Rosnąca złożoność procesów związanych z produkcją sprawia, że coraz więcej firm potrzebuje spójnego i scentralizowanego systemu do równoważenia i sprawnego zarządzania modelami biznesowymi. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej wymaga rozwiązań ułatwiających dostosowanie się do nowych oczekiwań, rynków oraz wymogów prawnych.
Co zyskujesz?

Elastyczne sposoby zarządzania i ewolucja

Aplikacje biznesowych Microsoft Dynamics AX/365 FSCM to nie tylko narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom przetrwanie na trudnych rynkach. To przede wszystkim możliwość rozwijania nowych strategii i szybszego osiągania celów biznesowych w dynamicznie zmieniających się realiach. I nie są to puste frazesy.
Napisz do nas
Elastyczny biznes
Wraz z Microsoft Dynamics AX/365 FSCM firma zyskuje narzędzie umożliwiające adaptację strategii i produktu do zmieniających się wymagań rynku i regulacji prawnych (np. limity emisji CO2).
Lepsza kontrola produkcji
Łatwe i elastyczne planowanie procesów produkcyjnych oraz tworzenie harmonogramów. Szybkie reagowanie na zmiany parametrów produkcji.
Stałe usprawnianie łańcucha dostaw
Ulepszone plany dystrybucji i zarządzanie magazynami, pozyskiwanie materiałów, zaopatrzenie, narzędzia ułatwiające sprzedaż i poprawiające relacje z dostawcami, wizualizacja danych – wszystko w jednym miejscu.
Wsparcie procesów decyzyjnych
Wygodny dostęp do jasnych i szczegółowych raportów – o wydajności produkcji, sytuacji finansowej, stanie dostaw, wielkości dystrybucji itp. – wspiera procesy decyzyjne, na wszystkich szczeblach.
Osiąganie celów
Jak zainwestować 20 milionów dolarów i nie zmarnować 12,5% tej wartości (niska wydajność projektu)? Dzięki wizualizacji i kontroli wszystkich kosztów, przychodów oraz innych wskaźników w Microsoft Dynamics AX/365 FSCM.
POZNAJ

Produkty i usługi zbudowane na latach doświadczeniaW XPLUS rozwijamy oprogramowanie wspierające wieloplatformowe testy automatyczne (Executive Automats) oraz anonimizację danych (XPLUS Data Protection Suite)). Produkty te umożliwiają utrzymanie i rozwój procesów biznesowych firmy, szybką reakcję na zmiany regulacji prawnych (RODO/PII, VAT/GST, itp.) oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1