DLACZEGO WARTO?

Kompleksowe narzędzie do anonimizacji danych - ujęcie całościowe

Data Protection Suite (DPS) to zaawansowane narzędzie do anonimizacji danych dedykowane dla systemu Microsoft Dynamics. DPS obsługuje szeroką gamę modeli prywatności i ryzyka, metod transformacji danych, a także metod analizy użyteczności danych wyjściowych. DPS może być wykorzystywany w różnych kontekstach, w tym w komercyjnych platformach analitycznych Big Data, projektach badawczych, firmach produkcyjnych i budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi i lokalnymi.

Skontaktuj się z nami

Zapewnia bezpieczeństwo danych zgodnie z wymogami prawnymi – w szczególności tymi zawartymi w RODO/GDPR (EU 2016/679) oraz innych.

Chroni dane Twoich klientów zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi.

Pozwala uniknąć przetwarzania i przechowywania wrażliwych danych w procesach (min. testowaniu), w których nie są konieczne.

Ułatwia i znacząco przyspiesza proces anonimizacji dużych ilości danych wrażliwych.

CO ZYSKUEJSZ?

ANONIMIZACJA DANYCH PERSONALNYCH

Indywidualna anonimizacja i pseudonimizacja danych konkretnych osób w środowisku produkcyjnym. Raportowanie i maskowanie wrażliwych danych na poziomie interfejsu użytkownika.

Parametryzacja
‍Konfigurowalny skaner wyszukiwania danych, dostosowane alfabety, formaty, grupy oraz metody hashowania.

Anonimizacja
Anonimizacja i pseudonimizacja danych masowych (anonimizacja odwracalna). Proces jest w pełni zoptymalizowany pod kątem wydajności.

Raporty
Proste raportowanie statusu i szczegółów anonimizacji.

Zgodność z przepisami
Rejestrowanie i rozpatrywanie indywidualnych próśb o usunięcie danych, w celu spełnienia ,,prawa do bycia zapomnianym’’ zapewnionego przez RODO/GDPR.
Brak konieczności kodowania
Możliwość stworzenia personalizowanych konfiguracji wyszukiwania danych personalnych. Raz przygotowane, będą dostępne dla wszystkich autoryzowanych użytkowników w organizacji.
Gotowe ustawienia
Możliwość użycia zestawu ustawień przygotowanego wcześniej dla wyszukiwania danych personalnych.
Możliwość zarządzanie prawami dostępu
Różne prawa dostępu dla użytkowników lub ról systemowych dla wyszukiwania danych personalnych.
Obsługa różnych metod anonimizacji
Nieodwracalna anonimizacja i pseudonimizacja danych.
Automatyzacja zadań
Funkcja planowania i przeprowadzania regularnych wyszukiwań w celu szyfrowania danych osobowych, które straciły swoją ważnośś ze względu na utratę relacji biznesowych.
Przechowywanie danych dla organów prawnych i podatkowych
Pseudonimizacja w celu ochorny danych wrażliwych z jednoczesnym zachowaniem możliwości deszyfryzacji ich w przypadku żądania ze strony organu prawnego.
Zapobieganie utracie danych handlowych
Personalizacja definiowania zasad wyszukiwania i anonimizacji danych jako dodatkowe zabezpieczenie przed utraceniem danych klientów z otwartymi zamówieniami lub nieopłaconymi zobowiązaniami.
CO ZYSKUEJSZ?

ANONIMIZACJA BAZ DANYCH

Indywidualna anonimizacja i pseudonimizacja danych konkretnych osób w środowisku produkcyjnym. Raportowanie i maskowanie wrażliwych danych na poziomie interfejsu użytkownika.

UMÓW SIĘ NA DEMO

Parametryzacja
Konfigurowalny skaner wyszukiwania danych, dostosowane alfabety, formaty, grupy oraz metody hashowania.

Anonimizacja
Anonimizacja i pseudonimizacja danych masowych (anonimizacja odwracalna). Proces jest w pełni zoptymalizowany pod kątem wydajności.

Raporty
Proste raportowanie statusu i szczegółów anonimizacji.

Ochrona danych wrażliwych firmy
Rejestrowanie i rozpatrywanie indywidualnych próśb o usunięcie danych w celu spełnienia ,,prawa do bycia zapomnianym’’ zapewnionego przez RODO/GDPR.
Wydajny skaner danych
Przeszukiwanie całych baz danych pod kątem potencjalnych danych wrażliwych.
Predefiniowana lista danych wrażliwych
Łatwy start z proponowaną listą wrażliwych danych – dla tabel systemowych i rozszerzonych typów danych.
Parametryzacja
Personalizowane alfabety hashy, formatów, grup hashy oraz metod hashowania.
Kontrolowanie procesu
Dostęp do podglądu statusu realizacji procesu na paskach progresu oraz przeglądania dzienników procesów.
Funkcje eksportowania/importowania
Możliwość używania ustawień w różnych środowiskach.
Raportowanie
Tworzenie raportów dotyczących lokalizację danych wrażliwych w systemie oraz raportów z przeprowadzonych anonimizacji.
Spójna struktura bazy danych
Zapewnienie o unikalności maskowania, dzięki użyciu tego samego typu maskowania dla identycznych wartości.
Kompletność i precyzja
Przeszukiwanie całych baz danych pod kątem potencjalnych danych wrażliwych. Dostosowanie indywidualnych sposobów maskowania dla różnych wartości.

KORZYŚCI PAKIETU OCHRONY DANYCH (DATA PROTECTION SUITE)

Narzędzie do anonimizacji danych stworzone przez XPLUS zostało stworzone dla klientów i partnerów Microsoft, którzy chcą masowo anonimizować wrażliwe dane aby dbać o prywatność danych swojej firmy, ale też partnerów biznesowych – zgodnie z wytycznymi GDPR i RODO, w pełni spersonalizowany sposob, bez konieczności programowania.

TYPY DANYCH

ANONIMIZACJA DANYCH W SYSTEMIE MICROSOFT 365 FO


W swojej organizacji masz na co dzień do czynienia z danymi produkcyjnymi – ale czy faktycznie można ich używać do testowania? Czy są sytuacje, w których warto je ukryć? Zdecydowanie tak! Dlatego oprócz danych produkcyjnych możesz używać danych utajnionymi:

Personal anonymization tool RODO

Wrażliwe dane produkcyjne
To najlepsze dane, jakie można sobie wyobrazić do rozwoju, wizualizacji, testowania, analizy lub budowania prototypów.
Z uwagi na ochronę prywatności, regulacje prawne, koszty licencyjne, a także zasoby systemowe, dane produkcyjne są jednak ściśle strzeżone.

 

Personal anonymization tool RODO

Bezpieczne anonimowe dane
Anonimizacja pozwala ukryć wrażliwe elementy w danych produkcyjnych, jednocześnie zachowując ważne cechy, takie jak rozkład statystyczny, relacje lub anomalie.
Proces anonimizacji danych można zautomatyzować w celu utworzenia bezpiecznych kopii danych produkcyjnych. Co ważne, nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Możesz bezpiecznie udostępniać inspirowane rzeczywistością, w praktyce fikcyjne dane bez obaw o naruszanie przepisów dotyczących zgodności.

You can safely provide real-life inspired, de facto, dummy data without breaching compliance regulations.

“If a business can’t show that good data protection is a cornerstone of their practices, they’re leaving themselves open to a fine or other enforcement action that could damage bank balance or business reputation.”

Firmy, które nam ufają:

Jesteśmy biegle w rozwiązywaniu złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na unikalne potrzeby klientów. Naszą dziedziną wiedzy jest wdrażanie i opracowywanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki rozproszonych, wielonarodowych organizacji. Z przyjemnością pomożemy Twojemu biznesowi.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1