Poznaj możliwości Integracji z KSeF XPLUS

Oferujemy dostęp do pełnej wersji produktu na podstawie licencji ograniczonej czasowo. Zapewniamy wsparcie w konfiguracji połączenia z serwisem KSeF, aż do wysłania pierwszej faktury do KSeF w wersji DEMO.

Prezentacja produktu prowadzona jest online przez naszych ekspertów, trwa od 1,5 do 2 godzin. Zaprezentujemy proces konfiguracji usługi, produktu oraz codziennej pracy z produktem.

 • Elastyczna konfiguracja i automatyzacja
  Expand

  Integracja z KSeF to kolejne już rozwiązanie XPLUS S A z grupy Regulatory Software, które powstały w odpowiedzi na zmiany przepisów prawnych i podatkowych Polsce. Do tej grupy należą Jednolity Plik Kontrolny, Biała lista Podatników, Platforma Weryfikacji Podatników, Split Payment, Anonimizacja Masowa i Anonimizacja Personalna.
  Nasze rozwiązanie oparte jest o bezpośrednie połączenie z serwisem Ministerstwa Finansów. Posiada wbudowaną walidację semantyczną offline, którą można uruchomić już w trakcie księgowania faktury sprzedaży, nawet w trakcie awarii serwerów MF lub innych problemów z siecią. Nasze cele przy tworzeniu produktu głównie łatwość dostosowania, bezpieczna i szybka aktualizacja, wydajność, elastyczne zarządzanie procesem integracji.
  Przeczytaj, czym różni się nasze rozwiązanie od innych, dostępnych na rynku!

 • Gotowe mapowania elementów schematu XSD
  Expand

  Po instalacji, wprowadzaniu danych autoryzacyjnych oraz klasyfikacji kodów podatków, produkt jest gotowy do pracy, ponieważ jest on dostarczany wraz z gotowym mapowaniem pól faktury ustrukturyzowanej. Aktualizacja do nowej wersji APi lub schematu nie powoduje utraty mapowania oraz konfiguracji.
  Wraz z produktem dostarczane są narzędzia do dostosowania produktu z poziomu użytkownika – Custom Data Mapping lub zespół deweloperski poprzez system rozszerzeń.

 • Bezpieczna zmiana działania produktu bez ingerencji w kod
  Expand

  Rozszerzanie oraz zmiana działania produktu przez zespół deweloperski może być przeprowadzana bez ingerencji w kod produktu. Odbywa się to w oparciu o system rozszerzeń. Jest on integralną cechą wszystkich naszych produktów z grupy Regulatory Software, które wymagają częstej aktualizacji w związku ze zmianami wymogów prawnych.

 • Walidacja semantyczna podczas niedostępności serwerów MF
  Expand

  Na podstawie schematu XSD automatycznie budowane są walidatory semantyczne, które umożliwiają sprawdzanie poprawności pliku bez konieczność korzystania z zewnętrznych definicji dostępnych online. Dodatkowo zadbaliśmy o to, aby błędy walidacji prezentowane były w czytelny sposób, umożliwiający ich łatwą identyfikację.
  Takie rozwiązanie eliminuje błędy walidacji wynikające z problemów siecią i umożliwia sprawdzenie plików nawet w przypadku niedostępności serwerów Ministerstwa Finansów (w trybie offline lub w trybie awaryjnym).

 • Bezpieczna aktualizacja systemu i produktu
  Expand

  Produkt tworzyliśmy z założeniem minimalnej ingerencja w systemowe klasy, funkcje i formularze. Minimalizuje to ryzyko, że przy podwyższeniu wersji systemu AX/D365, produkt przestanie działać.
  Dla dostosowania programistycznego naszego rozwiązania, przewidzieliśmy system dodatków i rozszerzeń, budowanych poza produktem. Powoduje to, że aktualizacja oprogramowania lub systemu nie wymaga zmian kodu dodatków.
  Przy aktualizacji produktu nie trzeba każdorazowo przeprowadzać konfiguracji i mapowania. Jest to wymagane tylko przy pierwszym uruchomieniu. Ewentualne zmiany mogą być konieczne tylko w obszarze różnic pomiędzy wersjami.
  Ponadto dbamy o to, aby proces instalacji produktów i ich aktualizacji był w maksymalnym stopniu zautomatyzowany.

 • Dostęp do wybranych pól schematu XSD przed zaksięgowaniem faktury
  Expand

  Przed zaksięgowaniem faktury sprzedaży i utworzeniem faktury KSeF zapewniliśmy dostęp do pól faktury ustrukturyzowanej

 • Formularze odzwierciedlające wprost pola i węzły faktury KSeF
  Expand

  Na podstawie schematu XSD automatycznie budowane są walidatory semantyczne oraz formularze odzwierciedlających schemat faktury ustrukturyzowanej.
  Formularze wprost odzwierciedlają pola i węzły faktury ustrukturyzowanej, dlatego zawierają informacje o wymagalności pól, definicje sekwencji, grupy wyborów i opisy pól zgodne ze schematem XSD.
  Ma to kluczowe znacznie przy ręcznym wprowadzaniu danych lub zmian w fakturze ustrukturyzowanej. Podgląd i edycja faktury możliwa jest na każdym etapie, przed wysyłką faktury do KSeF. Poziom edycji każdego pola jest konfigurowalny.
  Automatyzacja na poziomie budowy formularzy i walidatorów gwarantuje szybką aktualizację produktu z minimalnym ryzykiem błędów. oraz 

 • Wersjonowanie API, Schematu XSD i konfiguracji.
  Expand

  Możliwość wyboru dowolnej wersji API, Schematu lub konfiguracji daje możliwość aktualizacji produktu przed wymaganą datą zmiany.

 • Zarządzanie trybem awaryjnym
  Expand

  Produkt umożliwia definiowanie i planowanie okresów niedostępności serwisu Ministerstwa, definiowanie akcji w przypadku wystąpienia niedostępności oraz funkcję przerwania i wznawiania wszystkich procesów komunikacji z serwisem. Obsługuje tryb offline oraz tryb awaryjny.

 • Utrzymanie i aktualizacja
  Expand

  Setki implementacji produktów z grupy Regulatory Software, sprawia, że możemy zapewnić o naszym doświadczenie w budowie, wdrażaniu i utrzymaniu produktów, które powstały w odpowiedzi nowe wymagania prawno-podatkowe w Polsce. Rozwój produktu:
  Rozwój produktów związany jest ze zmiennym kontekstem wymagań prawa podatkowego w Polsce oraz z oczekiwaniami naszych Klientów. Zmiany obejmują dodawanie nowych funkcjonalności, zwiększanie elastyczności konfiguracji, ergonomii pracy oraz poprawę wydajności rozwiązania.

 • Integracja z systemami zewnętrznymi
  Expand

  Produkt przewiduje integrację z systemami zewnętrznymi. Możliwy jest import faktur ustrukturyzowanych do systemu. Produkt zawiera APi do integracji z zewnętrznymi systemami workflow dla faktur zakupu.

 • Opis wybranych funkcji produktu
  Expand

  Faktura, może zostać zaksięgowana z poziomu formularza Zamówienia sprzedaży, Faktury niezależnej, Propozycji faktury projektowej, Faktury zaliczkowej.
  W przypadku, kiedy faktura jest wystawiona poza systemem, możliwe jest ręczne utworzenie faktury KSeF. W takim przypadku dostępna jest edycja wszystkich pól.
  Przed zaksięgowaniem każdego rodzaju faktury możliwa jest edycja pól faktury KSeF, których nie zawiera standardowa faktura.
  Podczas księgowania faktury sprzedaży może zostać uruchomiona walidacja, która w przypadku wykrycia błędów formalnych lub semantycznych, może przerwać księgowanie faktury. Walidacja w trakcie księgowania zapobiega wystawieniu faktury, która nie będzie mogła zostać wysłana do serwisu KSeF.
  W przypadku, gdy faktura zostanie błędnie sklasyfikowana jako podlegająca wysyłce do KSeF, przed jej wysłaniem możliwe jest wycofanie tej faktury z listy faktur podlegających wysyłce do KSeF.
  W przypadku, gdy faktura zostanie błędnie wykluczona z wysyłki do KSeF, można uruchomić tworzenie faktury KSeF dal zaksięgowanej faktury.
  W przypadku gdy faktura nie zostanie przyjęta przez KSeF, a nie jest możliwe usunięcie przyczyny błędu, fakturę KSeF można anulować i zaksięgować storno faktury sprzedaży. Faktura korygująca będzie automatycznie anulowana i nie zostanie wysłana do KSeF.
  Przed wysłaniem faktury do KSeF możliwa jest zmiana wartości wybranych pól, zgodnie z definiowanymi przez użytkownika zasadami edycji pól faktury.
  Wszystkie etapy integracji z serwisem Ministerstwa Finansów mogą zostać zautomatyzowane poprzez odpowiednią konfigurację w zasadach tworzenia i walidacji oraz zadania wsadowe. Automatyzacja może dotyczyć wybranych lub wszystkich etapów. Można ją też ograniczyć tylko do wybranych faktur. Wysyłka do KSeF może również zostać przeprowadzona ręcznie, przy użyciu funkcji formularza Faktury KSeF.
  Dodatkowo, dla wybranej faktury, poprzez ustawienia dostępne w formularzu Zamówienie KSeF, można zmienić wynikający z konfiguracji proces tworzenia i wysyłki do KSeF, inaczej niż domyślnie sklasyfikować rodzaj faktury

 • Ochrona przez zmianami wymagań prawnych
  Expand

  Produkty polskiej lokalizacji XPLUS oferowane są wraz z usługą Software Assurance, która w najwyższym wariancie gwarantuje dostęp do wszystkich aktualizacji, w tym także prawnych, bez dodatkowych opłat. Użytkownicy starszych wersji (AX2009/2012) zyskują dodatkowo rabat na upgrad’e narzędzi w wysokości 80%, natomiast klienci korzystający z D365 dostęp do aktualizacji OneVersion.
  Oznacza to, że w ramach określonego budżetu można uniezależnić się od nieprzewidzianych wydatków związanych z dostosowaniem produktu do zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące Microsoft Dynamics AX/365 FSCM, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1