AI SOLUTIONS

Microsoft Dynamics 365 Finance Insights

Finance Insights zapewnia konfigurowalne i rozszerzalne modele/scenariusze, które pomogą Ci dokładnie przewidzieć przepływ środków pieniężnych Twojej firmy po otrzymaniu płatności za nieuregulowane należności. Pomagają również w generowaniu propozycji budżetowych, które mogą przyspieszyć proces rozliczeniowy.
Kontrolę budżetu w czasie rzeczywistym
Estymację planowanych terminu wpływów w oparciu o dane historyczne
Prognozowanie przepływów pieniężnych
Tworzenie scenariuszy budżetu w oparciu i technologie AI
POZNAJ

Produkty i usługi zbudowane na latach doświadczeniaW XPLUS rozwijamy oprogramowanie wspierające wieloplatformowe testy automatyczne (Executive Automats), anonimizację danych (XPLUS GDRP Anonymization Tool) oraz automatyzację procesów (Webcon). Produkty te umożliwiają utrzymanie i rozwój procesów biznesowych firmy, szybką reakcję na zmiany regulacji prawnych (RODO/PII, VAT/GST, itp.) oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące ekosystemu Microsoft Dynamics, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1