Dofinansowania

Poniżej znajduje się lista projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE – zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ich temat.

POIR Działanie 1.1.1

„Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt „Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1.1 Szybka ścieżka MŚP „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego narzędzia typu BPM – Xplus Busieness Process Performance Analyser. Projekt będzie realizowany w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019, w jego ramach przepadzone zostaną 3 etapy prac badawczo-rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 4 019 307,97 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 411 584,79 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu.

POIG Działanie 1.4-4.1

„Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt „Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 PO IG „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Projekt zakłada realizację prac rozwojowych padzących do stworzenia nowego produktu spółki, a następnie wdrożenie ich w życie. Przewidywany czas realizacji projektu to 22 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 30.09.2012.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 2 337 821,35 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 788 878,50 PLN w części prac rozwojowych i 30 200 PLN w części wdrożeniowej projektu.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

POIG Działanie 6.1

„Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, iż realizuje projekt : „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.1 – Paszport do eksportu etap II. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wpadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe. Pokrycie kosztów subkonta na rachunku bankowym. Działania promocyjno-informacyjne. Przewidywany czas realizacji projektu to okres od 1.01.2011 do 31.12.2012.

Całkowity koszt wydatków na projekt wynosi 393.292,63 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji dotyczących projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

RPO WM DZIAŁANIE 2.3

„Wdrożenie zinteganego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt „Wdrożenie zinteganego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP”.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 560 007,35 PLN, z czego kwota dofinansowania wynosi 249 959,60 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

POIG Działanie 3.3.2

„Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestora dla XPLUS”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt w ramach działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu to 4 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 16.12.2011.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 248 066,40 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 840 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.