Władze

Karol Sudnik – Prezes Zarządu

Karol Sudnik ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawkiej z tytułem magistra inżyniera informatyki na specjalizacji Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Brał aktywny udział w tworzeniu polskich oddziałów stowarzyszenia zrzeszającego kierowników projektów – Project Management Institute. Był członkiem zarządu ds. komunikacji PMI Gdańsk Poland Potential Chapter. 28 lutego 2004 roku Karol Sudnik zdobył certyfikat Project Management Professional wydawany przez Project Management Institute, który jest jednym z najbardziej znaczących certyfikatów w dziedzinie Project Management (PM). Prowadził wiele audytów, szkoleń i wykładów dotyczących zarządzania przedsięwzięciami dla wielu instytucji i organizacji biznesowych.

Od początku istnienia firmy kieruje przedsiębiorstwem.

Rada Nadzorcza:

Marcin Kulig – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kulig, absolwent Wydziału Prawa Kierunku Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów uzupełniał wykształcenia na studiach podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Kierunku Rachunkowośc. Prawnik, Radca Prawny. Zamieszkały w Warszawie, żonaty, dwójka dzieci.

Maria Kozłowska – Członek Rady Nadzorczej

Alicja Sudnik – Członek Rady Nadzorczej

Zaufali nam:

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos