Wdrożenia Microsoft Dynamics 365

Zrealizowaliśmy ponad 300 wdrożeń systemu Microsoft Dynamics.

 

Microsoft Dynamics 365 to zintegrowany zestaw kilkudziesięciu aplikacji biznesowych wspierający zarządzanie organizacją. Platforma łączy w sobie funkcjonalności systemów ERP i CRM i wspiera wszystkie obszary biznesowe firmy, m.in. zarządzanie projektami, finanse, działalność operacyjną, sprzedaż, obsługę klienta czy marketing.

Dzięki osadzeniu rozwiązania w chmurze Microsoft Azure, wszystkie aplikacje Microsoft Dynamics 365 mogą być integrowane z Office 365, PowerBI i używać współdzielonego modelu danych. Chmura pozwala również zoptymalizować koszty infrastruktury IT oraz podnieść poziom bezpieczeństwa danych w Twojej firmie.

Nasze specjalizacje w obszarze Microsoft Dynamics 365

For Finance and Operations
For Retail
Field Service
Project Service Automation

For Finance and Operations

Dynamics 365 for Finance and Operations to pakiet przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić operacje biznesowe w zakresie finansów, produkcji oraz łańcucha dostaw. Najważniejsze korzyści, wynikające z wdrożenia Dynamics 365 for Finance and Operations to:

 • poprawa rentowności przedsiębiorstwa, wynikająca z dostępu do wiarygodnych danych finansowych w czasie rzeczywistym
 • możliwość określania priorytetów dla każdego z zadań, dzięki czemu zwiększa się efektywność pracowników,
 • redukcja kosztów operacyjnych firmy, będąca efektem automatyzacji procesów oraz skutecznego planowania i kontrolowania budżetu,
 • uproszczenie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie przepływu zasobów i produktów dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami magazynowymi oraz logistyką
 • możliwość wykorzystywania analiz predykcyjnych do poprawy jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów

For Retail

Wdrożenie modułu Dynamics 365 for Retail daje firmom z branży detalicznej szereg korzyści – do najważniejszych z nich należą:

 • Rozbudowana, kompleksowa obsługa procesów biznesowych (m. in. promocji produktów, zarządzania zapasami czy kanałami dystrybucji)
 • Możliwość zdefiniowania metod płatności i dostawy, asortymentu, cen i rabatów, grup cen i wielu innych parametrów dla każdego sklepu detalicznego oddzielnie
 • Zapewnienie spójnego i płynnego procesu zakupowego niezależnie od typu sklepu, w którym klient dokonuje zakupów
 • Możliwość łatwego uruchamiania kampanii promocyjnych oraz systemów rabatowych, w ramach których klienci mogą wymieniać gromadzone punkty na określone korzyści lub nagrody
 • Poprawa satysfakcji klienta oraz lojalności wobec marki dzięki zapewnieniu spójnego procesu zakupów
 • Ułatwione dostosowywanie oferty sprzedażowej do oczekiwań klientów oraz optymalizacja działalności sklepów, wynikająca z automatyzacji procesów i skutecznego zarządzania zasobami firmy

Field Service

Najistotniejsze korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie modułu Dynamics 365 for Field Service obejmują:

 • Znaczącą poprawę czasu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów dzięki pełnemu wglądowi w dane i dostępowi do wskazówek w czasie rzeczywistym
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie zapasami firmy, wynikające z monitorowania w czasie rzeczywistym stanu zapasów znajdujących się we wszystkich magazynach oraz załadowanych na ciężarówki
 • Poprawa rentowności firmy poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych do wykonywania analiz predykcyjnych, pozwalających zdalnie wykryć i rozwiązać problemy jeszcze zanim o ich istnieniu dowiedzą się klienci
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów, wynikające z terminowej i sprawnej obsługi serwisowej
 • Możliwość śledzenia przez klientów lokalizacji wezwanego technika w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji co do terminu i miejsca realizacji usługi
 • Ułatwienie zarządzania wszystkimi rodzajami umów serwisowych

Project Service Automation

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia w firmie modułu Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation należą:

 • Precyzyjne przewidywanie zapotrzebowania firmy w zakresie zasobów oraz sposobu ich przydziału do poszczególnych projektów
 • Prognozowanie rentowności poszczególnych projektów i szacowanie szans sprzedaży w oparciu o dostępne w obrębie modułu inteligentne narzędzia analityczne
 • Udostępnienie menadżerom projektów prostych w obsłudze i bogatych w funkcjonalności pulpitów zarządczych, pozwalających m. in. monitorować oraz zatwierdzać koszty i czasy realizacji projektów
 • Przydzielanie zadań na bazie kwalifikacji oraz monitoring wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym
 • Poprawa współpracy pomiędzy zespołami projektowymi w obrębie firmy
 • Określanie i przydzielanie priorytetów poszczególnym projektom w celu zoptymalizowania efektywności ich realizacji

Nasze podejście

image

Z uwagi na złożoność wdrożeń systemów ERP, wszystkie projekty realizujemy w oparciu o metodykę CRP (Conference Room Pilot), łączącą metody zwinne i waterfall.

Nasze metody i narzędzia zwiększają szanse sukcesu wdrożenia i jego realizację w ramach zaplanowanego harmonogramu i budżetu.

Firmy,
które nam zaufały

Case Study Warbud S.A.

Zaufali nam:

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos