Split Payment

Split Payment umożliwia przystosowanie systemu Dynamics AX/D365 do obsługi płatności w formacie split-payment. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności dzieli kwotę brutto na dwa strumienie płatności. Kwota netto przekierowana zostaje na konto sprzedawcy, a kwota podatku zostaje przekazana na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Co zyskujesz

  • Dostosowanie modułu Kontrahenci dla definiowania dostawców używających mechanizmu podzielonej płatności
  • Dostosowanie arkuszy płatności do obsługi plików elektronicznych akceptowalnych przez banki
  • Przyśpieszenie procesu tworzenia poleceń płatności w formacie split-payment

Sprawdź więcej na: SPLITPAYMENT.xplusglobal.com

Zaufali nam:

logoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogoslogos