Industry accelerators

Banking and financial

Opracowany we współpracy z globalnymi liderami usług finansowych, modelowania danych bankowych rozszerza wspólny model danych (Common Data Model), aby zapewnić wspólną i spójną definicję metadanych dla wspólnych elementów danych bankowych i finansowych, w tym kredytów, hipotek, referencji, szczegółów oddziału, zabezpieczeń, transakcji, limitów, udogodnień i innych.
BENEFITY

New Banking and financial schema

Ten wspólny schemat pozwala klientom i niezależnym dostawcom oprogramowania na budowanie rozwiązań w oparciu o ten sam model danych - oparty na otwartych źródłach i interoperacyjny z otwartą bankowością oraz The Banking Industry Architecture Network (BIAN) - w celu szybkiego wprowadzenia na rynek rozwiązań zapewniających lepsze doświadczenia w bankowości, które wyróżniają banki na tle konkurencji i przyczyniają się do pozyskiwania klientów, ich lojalności i długotrwałych relacji.
Skontaktuj się z nami
Differentiates banks from the competition
Drives customer acquisition, loyalty, and long-lasting relationships.
Better banking experience
POZNAJ

Produkty i usługi zbudowane na latach doświadczeniaW XPLUS rozwijamy oprogramowanie wspierające wieloplatformowe testy automatyczne (Executive Automats), anonimizację danych (XPLUS GDRP Anonymization Tool) oraz automatyzację procesów (Webcon). Produkty te umożliwiają utrzymanie i rozwój procesów biznesowych firmy, szybką reakcję na zmiany regulacji prawnych (RODO/PII, VAT/GST, itp.) oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteśmy biegli w realizacji złożonych zadań i wyzwań.

Naszym celem jest skuteczna odpowiedź na wyjątkowe potrzeby klienta. Wdrażanie i rozwój rozwiązań dostosowanych do specyfiki międzynarodowych, rozproszonych organizacji to nasza specjalność. Chętnie wesprzemy Twój biznes.

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby dotyczące ekosystemu Microsoft Dynamics, wypełnij poniższy formularz.
Dzień dobry! 👋 Jak możemy Ci pomóc?_
1